NovaTec® DMPP İnhibitörlü Granül Gübreler

Özel ve farklı teknolojiler kullanılarak hazırlanan benzersiz NPK (azot, fosfor, potasyum) damla sulama (DMPP içerikli NovaTec® Solub) ve granül (DMPP inhibitörlü NovaTec® ve DuraTec®) gübreleri Compo tarafından üretilmektedir.

NovaTec® granül gübreleri 25 kg'lık çuvallarda yeni formülasyonlar olarak sera alanlarına yönelik tasarlanmışlardır. Bu grup içerisindeki gübrelerin azotu yıkanmazken, tamamına magnezyum, kükürt ve mikro besin elementleri eklenmiştir.

NovaTec® DMPP inhibitörlü gübrelerin avantajları

 • Düşük nitrat içeriği
 • Aynı boyda bitkler
 • Daha koyu yeşil yapraklar

NovaTec® ile bitkiler, azot (N) ihtiyaçlarını aşırılıklar veya yokluklar yaşamadan dengeli bir biçimde karşılarlar.

NovaTec'in avantajları

DMPP inhibitörü nasıl çalışır?

 • Dünyada en son teknoloji ile üretilen gübredir.
 • Çevreye zararı en az olan gübredir.(Ekolojiktir)
 • Azotun DMMP'li olması nedeniyle toprakta uzun süre azotu muhafaza eder ve bitki kolaylıkla istifade eder.
 • Klasik gübrelere göre kullanma dozları daha düşüktür.
 • Kullanım miktarı az olduğu için daha az insan gücü sarfedilir (Çay bölgesi için..)
 • Kaliteyi arttırır, verim yükselir.
 • Yapraklar daha iyi fotosentez yapar ve renkleri daha koyu yeşil olur.
 • Bitkiyi sürekli besler
 • Sebzelerde erkencilik, turfandacılık sağlanır.
 • Meyvelerde gübre uygulama sayısı azalır, gübreleme zamanı arasında esneklik sağlar.
NovaTec® yeni teknoloji ürünü nitrifikasyon inhibitörlü gübrelerin kullanımı, hem azot kayıplarının azaltılması hem de tarımsal ürünlerin verim ve kalitelerinin arttırılması açısından oldukça önem arz etmektedir.

Ürünler


COMPO NovaTec® 15 – 15 – 15
15-15-15

Compo NovaTec® 21
21 - 0 - 0

Compo NovaTec® 32
32-0-0

Compo NovaTec® 40
40-0-0

Compo NovaTec® 45
45-0-0

Compo NovaTec® Classic
12-8-16 + 3MgO + ME

Compo NovaTec® Pro
14 - 7 - 17(+2MgO)+ME

NovaTec® Suprem
21-5-10 + (3MgO) + ME