Mikro Elementler

Compo çoklu - mikro besin maddeleri ürün içerikleri (% ağırlık)

Element Fetrilon Combi 1 Fetrilon Combi 2 Hortrilon Nutribor Nutrimix
 Bor (B) 0,5  1,5 0,5 8,0  
 Bakır (Cu) 1,5*  0,6* 2,5*   3,0**
 Demir (Fe) 4,0* 4,0* 5,0*    
 Mangan (Mn) 4,0* 3,0* 2,5* 1,0* 4,0**
 Molibden (Mo) 0,1  0,05 0,5 0,04 0,04
Çinko (Zn) 1,5*  4,0* 0,6* 0,1* 3,0**
Azot (N)       6,0  8,0
Magnezyum (MnO) 9,0 2,2 5,0 5,0  
Kükürt (S) 3,0 1,3 4,0 11,0 15,0

* Metalik mikroelementler EDTA ile tam olarak şelatlıdır.

** Metalik mikroelementler çözeltilerde EDTA ile tam olarak şelatlıdır.

Kültür bitkilerinin verimini ve kalitesini artırmak için mikro-besleyiciler içeren ürünlerdir. Bor, mangan, molibden, çinko, magnezyum oksit ve kükürt trioksit, demir, bakır gibi mikro elementler içermektedirler.

ÜrünlerBasafer® Plus
%6 Demir EDDHA

Fetrilon Combi® 2

Nutribor®

Nutrimix® Complete
3Cu +3Fe + 4Mn + 0,04Mo + 3Zn

Zitrilon 15