Basfoliar® Calcio Flo

Mikro Elementli Süspansiyonlar

Garanti Edilen İçerik

Toplam Kalsiyum Oksit (CaO) : % 20
Toplam Magnezyum Oksit (MgO) : % 15
Yoğunluğu : 1.68 kg/l

Basfoliar® Calcio Flo , kültür bitkilerinin verimi ve kalitesinin arttırılmasında üstün etkili, yüksek kalite ve safiyette hammaddelerden üretilmiş özel bir bitki besleme formülasyonudur. Basfoliar® CaMg Flo, suda çözünmüş olarak yapraktan etkin bir şekilde alınır ve uygulamalardan arzu edilen iyi sonuçlar elde edilir.
Özellikle, kalsiyum ve magnezyum gereksinimi yüksek kültür bitkilerinde önerilen bir süspansiyon formülasyonudur. Koruyucu uygulamalar için düşük doz, hafif noksanlık belirtilerinde ise daha yüksek dozlar tercih edilmelidir. Süspansiyon yapıda olmasından dolayı oldukça yoğun bir içeriğe sahiptir.

Teknik belgeler

Belge Dil Anahtar sözcükler
Süspansiyonlar Türkçe bitki besleme süspansiyonları, yapraktan bitki besleme, mikro elementli gübreler, sıvı bitki besleme, sıvı gübre,

Ambalaj

  • 1 LT
  • 10 LT